Verschijningsjaar; 2020
Aantal bladzijden: 253
ISBN-nummer: 978904453278

  Duinbrand

Jaren zeventig. In het vissersdorp Zeewijk strijken op een dag rondtrekkende vreemdelingen neer. Ze installeren zich met hun auto’s en woonwagens in de duinen. Hun aanwezigheid zorgt voor onrust en opwinding.

De jonge Paul, opgroeiend in een streng religieus gezin, maakt bij toeval kennis met het meisje Kima, een van de onaangepaste vreemdelingen. Hun geheime vriendschap groeit, terwijl de dorpsbewoners zich door allerlei gebeurtenissen steeds minder veilig voelen. Langzaam keert men zich tegen de nieuwkomers. Fatale gevolgen blijven niet uit.

Voorpublicatie eerste deel Duinbrand

Interviews

Online-boekpresentatie Paagman Den Haag 08-07-20
Interviewer: Jean-Pierre Geelen

Online-interview bibliotheek Katwijk 01-07-20
Interviewer: Coen van Beelen

Bomen over boeken, 04-07-20
Met Anna Enquist, Robert Haasnoot, Ernestine Hoegen

RTV Magazine, 25-07-20
Interviewers: Gerard Bol, Caroline Rovers

Nederlands Dagblad, 12-06-20

In de media

Quotes

‘De puberromance staat model voor intermenselijke contacten, in het bijzonder met vreemdelingen, die niet vergiftigd zijn door vooraannames en kwaadwilligheid. Haasnoot springt daarbij moeiteloos van de ene scene naar de andere en weer terug, waarmee de gelijktijdigheid van bepaalde ontwikkelingen mooi uitkomt (…) Haasnoot kent het zwaar gereformeerde wereldje dus van nabij. Duinbrand is echter vooral een roman met een impliciet antropologische blik, waarin hij beide opgevoerde groepen met kritische distantie benadert – Tzum

Duinbrand is een gevoelig en maatschappelijk betrokken verhaal met autobiografische elementen (…)  Een fascinerende roman over waartoe wederzijds onbegrip en vooroordelen kunnen leiden – Nominatie Boek van de maand juli Paagman boekhandels

Aandoenlijk (…) geloofwaardig kinderperspectief, sterk verweven thematiek (…) Denken en dromen gaan hand in hand – Nederlands Dagblad 

In deze prachtige, stilistisch hoogstaande en gelaagde vertelling worstelen de personages met hun eigen vreemdheid. Een hoogst actueel boek (…) Een verhaal over vreemdelingschap en oprechte belangstelling als brug naar de ander – Friesch Dagblad 

Haasnoot focust op het wantrouwen van de plaatselijke bevolking ten aanzien van de nieuwkomers. Knap schakelt hij tussen het perspectief van de Zeewijkers en dat van de zigeuners. Andere cultuur, ander geloof, andere gewoonten en dus wederzijdse haat. In die zin valt in ‘Duinbrand’ een mooie parallel te trekken met de hedendaagse discussie over asielzoekers – Noordhollands Dagblad/Haarlems Dagblad/Leidsch Dagblad (****) 

Haasnoot verwoordt het klimaat van vooroordelen heel subtiel. Universeel is de jeugdige verliefdheid die Paul en Kima beleven. Pauls gedachten en gevoelens zijn prachtig neergezet (…) Haasnoots loepzuiver geschreven roman zal een groot publiek aanspreken – NBD/Biblion 

Haasnoot beschrijft in Duinbrand vanuit diverse perspectieven. (…) Het heen en weer springen tussen al die perspectieven is goed gedaan. Haasnoot schrijft soepel en toegankelijk, het is altijd duidelijk wie er aan het woord is en wat er op het spel staat. (…) De sensationele gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Het leidt tot een roman die zelden verveelt – Het Parool 

Duinbrand heeft in deze tijd van racismedebatten zeker wat te zeggen (…) Schrikt het exotische andere Zeewijkers af, Paul wordt er juist door aangetrokken. Dat levert soms ontroerende taferelen op  (…) Dogma’s van het christelijk geloof beziet Paul met de ogen van een kind. Gedachten die een volwassene zou wegduwen, geeft hij de ruimte. Het zijn die passages die ontroeren (…) Deze roman is een zoektocht naar vrijheid, losmaken van wat knellend bindt.  – Reformatorisch Dagblad 

De lezer wordt van meet af aan meegezogen in de mystieke, bevindelijk gereformeerde wereld van de hoofdpersonage … Het knappe van Haasnoot is nu dat hij in de beschrijving van de volwassenwereld onbarmhartig en gelijkertijd begripvol is… Duinbrand is daarom ook een maatschappijkritisch boek, waarin de echte pijn niet in de veldslag zit, maar bij Paul en het zigeunermeisje die elkaar vinden en elkaar kwijt raken. In messcherpe scènes houdt Haasnoot ons een spiegel voor – Hebban.nl 

Kiezen  voor menselijkheid? De nieuwe roman van Robert Haasnoot laat zien hoe lastig dat is (…) Eén link die Haasnoot hier uitvergroot heeft alles te maken met de verliefdheid die bij Paul opvlamt voor het zigeunermeisje Kima. Paul beeldt zich in dat God hem op een bijzondere wijze naar deze Kima geleid heeft. Intrigerend wordt dit proces hier geschetst: geloofsmatige denkpatronen, die zijn moeder naar de rand van de afgrond brengen, smeedt hij om tot een soort road map in de liefde. Mooi, deze ontluikende liefde  (…) maar Haasnoot maakt duidelijk dat er grotere krachten bestaan die iets kwetsbaars als een prille liefde zomaar vermalen – De Nieuwe Koers 

Geschreven in een verraderlijk eenvoudige, maar doeltreffende stijl is Duinbrand een bijzonder gelaagd boek waarin de symboliek van de pagina’s druipt en dat thema’s aanraakt als vreemd en vervreemd zijn, zonde, schuld en de macht en onmacht van taal (…) Een literaire spekkoek van betekenislagen (…) die zich leent voor meerdere herlezingen: een roman waarin meer staat dan er staat, en bevredigt en imponeert op alle fronten – Katwijksche Post 

Robert Haasnoot schetst als geen ander het zwaar gereformeerde geloof (…) Duinbrand is een gevoelig verhaal over wederzijds onbegrip. Een verhaal waarin je duidelijk kunt zien waar vooroordelen toe kunnen leiden en dat is, ook in deze tijden, een krachtige boodschap. (…) Een meer dan onderhoudende, goed geschreven en soms beklemmende roman! – Thrillzone.nl  

Je leest hoe de auteur zijn jeugd verwerkt en het is fantastisch hoe hij de taal heeft kunnen vinden om dat op zo’n beeldende, en vooral pure manier te vertellen (…) Met Duinbrand heeft Robert Haasnoot een gevoelig en stilistisch sterk deel toegevoegd aan zijn Zeewijk-boeken. Dit boek is een eerbetoon aan het dromerige kind dat op geheel eigen wijze probeert te overleven in een door volwassenen verharde samenleving (….) Beeldend geschreven met krachtige Bijbelse citaten, die op een kind eigen manier geciteerd worden. De hunkering van Paul om een echt gezin te vormen is ontroerend  (…) Ik heb een zwak voor de boeken van Haasnoot. Gereformeerd met een lichte touch. Heel wat beter dan *en * – Enkele beoordelingen op Goodreads.com (gemiddeld ****)